Magyarország történelmi kronológiája

Lényeges dátumok Magyarország történelméből.

 • Kr. e. 9 – Kr. u. 430 Római Birodalom provinciája Pannónia a Dunáig
 • 896 Magyar törzsek telepednek a Kárpát-medencébe
 • 955 Nagy Ottó német király 955-ös augsburgi győzelme
 • 1000 István az új keresztény magyar állam első királya
 • 1241-42 Mongol hadak feldúlják az országot
 • XIII. század Buda megalapítása, Pesttel szemben a Duna jobb partján
 • 1301 III. András halálával az Árpád-ház uralmának vége
 • 1526 I. Szulejmán mohácsi győzelme a magyarok felett. 150 éves török fennhatóság
 • 1541 Törökök elfoglalják Budát
 • 1686 Sikertelen török támadás Bécs ellen, hódoltság vége Magyarországon
 • 1703-11 Rákóczi szabadságharc
 • 1740-80 Szerbek, románok, szlávok betelepítése az ország délkeleti részeire
 • 1848-49 Forradalom és szabadságarc, a Habsburgok orosz segítséget hívnak
 • 1867 Az Osztrák-Magyar Monarchia megalakítása
 • 1873 Buda, Pest és Óbuda egyesítése Budapest néven
 • 1914-18 Az ország az I. világháborúba a központi hatalmak oldalán sodródik
 • 1920 Trianoni békediktátum. Az ország területének kétharmadát Romániához, Csehszlovákiához és Jugoszláviához csatolják
 • 1939-45 Magyarország a II. világháborúba kényszerül 1941-ben. Német megszállás 1944-ben
 • 1947 Választási csalás után Rákosi Mátyás vezetésével kommunista hatalomátvétel
 • 1953 Sztálin halála után, Nagy Imre miniszterelnöksége változást hoz
 • 1956 Forradalom és szabadságharc. Szovjet tankok megszállják Budapestet
 • 1970-es évek Kádár János alatt „gulyás kommunizmus”
 • 1989 Magyarország átengedi a kelet-német menekülőket a Vasfüggönyön. A Magyar Köztársaság kikiáltása
 • 1991 Az utolsó szovjet katona is elhagyja Magyarországot.
 • 1994 Horn Gyula a Magyar Szocialista Párt élén, a reform kommunistákkal visszatér a hatalomba
 • 1998 Jobbközép koalíció leváltja a szocialistákat
 • 2000 Magyarország, Lengyelország és Csehország felvételét kéri az Európai Unióba, amelyet elfogadnak és
 • 2004-ben az Unió tagjaivá válnak.
A pergamenre nyomtatott, kézzel színezett, Nádasdy Ferencnek szóló ajánlással és címerekkel – a Nádasdy család és Magyarország címerével – díszített rézmetszetű térképet Amszterdamban jelentette meg Joan Blaeu.