A kommunizmus évei

A demokráciához vezető út járhatónak mutatkozott, az 1945-ös szabad novemberi választásokon a Kisgazda Párt szerezte meg a szavazatok többségét. A Magyarországon állomásozó szovjet erők vezetése és a Rákosi Mátyás vezette kommunisták koalíciós kormány létrehozását harcolták ki a kétes 1947-es választások után. A hatalom tehát teljes egészében kommunisták kezébe került, a többpártrendszer intézménye összeomlott. A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 1948-as egyesülésével létrejön az „egységes munkáspárt”, a Magyar Dolgozók Pártja.

Tudjon meg többet ➢

A vasfüggöny lehull

Az 1980-as évek végére a Szovjetunióból elindult gorbacsovi (glasznoszty és peresztrojka) reformok lehetőséget adtak a politikai rendszer átalakítására.

Amikor 1989. június 16-án Németh Miklós miniszterelnök részt vett Nagy Imre és az 1956-os hősök újratemetésén, a változásokat már nem lehetett megállítani. Németh Miklós kormánya 1989 szeptemberében a kelet német menekülteket átengedte Ausztriába, ezzel megvalósult az első konkrét lépés a kelet-európai kommunizmus felszámolására.

Tudjon meg többet ➢

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

A lengyelországi reformokat támogató diák tüntetésnek indult 1956. október 23-án. Az események azonban eszkalálódtak és hamarosan forradalom, majd szabadságharc lett a diákok tüntetéséből. Számos polgár életét vesztette a szabadságért folytatott harcokban, és hozzávetőlegesen 200.000-en menekültek nyugatra a megtorlás elől.

Tudjon meg többet ➢

Az I. világháború

Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a háborúba a központi hatalmak oldalán kényszerült 1914-ben, pontosan egy hónappal Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása után. Több százezer magyar katona esett el az orosz és olasz fronton.

Tudjon meg többet ➢

Habsburgok alatt

A törökök sikertelen 1683-as Bécs elleni ostroma már jelezte az Oszmán Birodalom magyarországi hatalmának a végét. XI. Ince pápa kezdeményezésére a Habsburg Birodalom, Velence és Lengyelország létrehozta a Szent Szövetséget, amely 1686-ban felmentette Budát a 145 éves török elnyomás alól.

Tudjon meg többet ➢

Horthy korszak

A trianoni diktátum következményei nagymértékben jelentkeztek az ország gazdasági életében is. A Horthy korszak legfontosabb törekvése tehát a békés revízió, legalább a színmagyar területek visszaszerzése. A kormányok törekvéseik megvalósítását az olasz és a német orientációban vélték felfedezni.

Tudjon meg többet ➢

Magyar Királyság

Katolikus misszionáriusokat hívott az országba és fiát Vajkot, aki később felvette az István nevet, megkereszteltette.

Istvánt, Magyarország első királyát 1000 Karácsony napján koronázták meg. II. Szilveszter pápa Rómából küldött koronát a leendő királynak.

Tudjon meg többet ➢

Történelmi áttekintés

A Kárpátok vonulatától délre fekvő terület a Kárpát medence, ahol Magyarország elhelyezkedik, a civilizáció hajnalától fogva emberlakta hely, és kultúrák keveredésének színtere. Lovas népek – szkíták – és többé-kevésbé megtelepedett életmódot folytató indoeurópai (trák, illír, kelta) törzsek váltották egymást.

Tudjon meg többet ➢