Skip to content

A kommunizmus évei

A demokráciához vezető út járhatónak mutatkozott, az 1945-ös szabad novemberi választásokon a Kisgazda Párt szerezte meg a szavazatok többségét. A Magyarországon állomásozó szovjet erők vezetése és a Rákosi Mátyás vezette kommunisták koalíciós kormány létrehozását harcolták ki a kétes 1947-es választások után. A hatalom tehát teljes egészében kommunisták kezébe került, a többpártrendszer intézménye összeomlott. A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt 1948-as egyesülésével létrejön az "egységes munkáspárt", a Magyar Dolgozók Pártja.

A totalitárius rendszerek, a népköztársaság sajátossága a rettegett titkos rendőrség, amely Magyarországon Államvédelmi Hatóság néven működött. Megfélemlítések, elhurcolások, kivégzések, kirakat perek jellemezték az AVO működését.

Rákosi követve a sztálini vonalat. A párton belüli tisztogatási hullám Rajk László belügyminisztert is elérte, akit 1949-ben kivégeztek.

A parasztságot kollektív termelőszövetkezetekbe terelték, vagy osztályidegennek nyilvánították, a megtermelt javaikat elvették. Több, mint félmillió ember vált az ÁVO és a politikai terror áldozatává, sokan kényszermunka táborba kerültek. Sztálin 1953-as halála után, Moszkva hatásra leváltották Rákosi Mátyást és helyébe egy reformember, Nagy Imre került. Nagy Imre reformtörekvési rendre fennakadtak a régi "káderek" hálóin, sőt félve a további változásoktól Nagy Imrét kizárták a párból.

Nagy Imre Magyarország miniszter-elnöke (1953-55), az 1956-os forradalom és szabadságharc kulcsfigurája. Reformjaitól megijedt kommunisták kizárták a pártból és felmentették kormányfői tisztségéből, de 1956-ban a forradalom idejére visszavette megbízatását a budapesti és szegedi ifjúság kérésére. Az általa vezetett független magyar kormány csak a szovjet tankok bevonulásáig létezett. Nagy Imre azon 2000 szabadságharcos közé tartozott, akiket a forradalom leverése után koncepciós perekben elítéltek, majd kivégeztek.

A változtatások szükségessége azonban elkerülhetetlennek bizonyult.

Nagy Imre szobor Budapesten

Kapcsolódó bejegyzések

  • Az I. világháború Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a háborúba a központi hatalmak oldalán kényszerült 1914-ben, pontosan egy hónappal Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása után. Több […]
  • Történelmi áttekintés A Kárpátok vonulatától délre fekvő terület a Kárpát medence, ahol Magyarország elhelyezkedik, a civilizáció hajnalától fogva emberlakta hely, és kultúrák keveredésének színtere. Lovas […]
  • A vasfüggöny lehull Az 1980-as évek végére a Szovjetunióból elindult gorbacsovi (glasznoszty és peresztrojka) reformok lehetőséget adtak a politikai rendszer átalakítására. Amikor 1989. június 16-án Németh […]
  • Magyar Királyság Katolikus misszionáriusokat hívott az országba és fiát Vajkot, aki később felvette az István nevet, megkereszteltette. Istvánt, Magyarország első királyát 1000 Karácsony napján […]
  • Török hódoltság Annak ellenére, hogy Hunyadi Mátyás néhány alkalommal sikerrel vonult a török ellen, a magyarok rövidesen katasztrofális vereséget szenvednek I. Szulejmántól 1526-ban. A fiatal II. Lajos […]
  • Az 1956-os forradalom és szabadságharc A lengyelországi reformokat támogató diák tüntetésnek indult 1956. október 23-án. Az események azonban eszkalálódtak és hamarosan forradalom, majd szabadságharc lett a diákok tüntetéséből. […]
  • Magyarország történelmi kronológiája Lényeges dátumok Magyarország történelméből. Kr. e. 9 - Kr. u. 430 Római Birodalom provinciája Pannónia a Dunáig 896 Magyar törzsek telepednek a Kárpát-medencébe 955 Nagy Ottó […]
  • Habsburgok alatt A törökök sikertelen 1683-as Bécs elleni ostroma már jelezte az Oszmán Birodalom magyarországi hatalmának a végét. XI. Ince pápa kezdeményezésére a Habsburg Birodalom, Velence és […]
  • Horthy korszak A trianoni diktátum következményei nagymértékben jelentkeztek az ország gazdasági életében is. A Horthy korszak legfontosabb törekvése tehát a békés revízió, legalább a színmagyar […]
  • Alföld Bizonyára mindenki hallott már a nagy magyar Alföldről, a hatalmas zabolázatlan vidékről, a délibábok földjéről. A végtelenek tűnő füves puszta 45 000 km2-en terpeszkedik a vidékre, és az […]