Skip to content

Magyar Királyság

Katolikus misszionáriusokat hívott az országba és fiát Vajkot, aki később felvette az István nevet, megkereszteltette.

Istvánt, Magyarország első királyát 1000 Karácsony napján koronázták meg. II. Szilveszter pápa Rómából küldött koronát a leendő királynak.

Szent István koronája

István király irányítása alatt az új keresztény állam szorosabbá fűzi kapcsolatait a nyugati világgal. A 11. és 12. századra a mai ország területének háromszorosát tartják befolyásuk alatt. Az 1241—1242-es mongol invázió nagy pusztítást végez, számos területen a lakosság 60%-a elesett. A magyar történelem első öt századának legnagyobb vesztesége, az ország térdre kényszerült. IV. Béla, a második honalapító nagy áldozatok árán újjáépíti, és némileg stabilizálja az ország állapotát. Kastély építések kezdődnek, megalapítják Budát Pesttel szemben, a Duna jobb partján.

A trónörökös nélküli III. András halálával véget ér az Árpád-ház 400 éves uralma. A következő két évszázad döntő részén idegen királyok ültek a magyar trónon. Hunyadi János az ország kormányzója 1445-1456 között, célja, hogy a törököt kizavarja Európából. Fiának, Mátyásnak a királysága idején (1458-1490) számottevően fejlődik az ország. Sikerült nyugati támogatást szerezni a Török Birodalom elleni harchoz.

Corvin Mátyás (1458-1490) királysága idején virágzott a kultúra és a művelődés az országban. Megadóztatta a nemességet, a befolyó összegből Fekete Sereget állított 30.000 katonával, amely közép-európai vezető szerepet biztosított számára. A törökkel megkísérelt békét kötni, miközben seregét folyton erősítette. Második felesége, Beatrix olasz mesterekkel erősítette meg a visegrádi - amely a korabeli Európa egyik legpompásabb királyi székhelye volt - és a budai királyi palotát.

Kapcsolódó bejegyzések

  • Magyarország történelmi kronológiája Lényeges dátumok Magyarország történelméből. Kr. e. 9 - Kr. u. 430 Római Birodalom provinciája Pannónia a Dunáig 896 Magyar törzsek telepednek a Kárpát-medencébe 955 Nagy Ottó […]
  • Az I. világháború Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a háborúba a központi hatalmak oldalán kényszerült 1914-ben, pontosan egy hónappal Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolása után. Több […]
  • A vasfüggöny lehull Az 1980-as évek végére a Szovjetunióból elindult gorbacsovi (glasznoszty és peresztrojka) reformok lehetőséget adtak a politikai rendszer átalakítására. Amikor 1989. június 16-án Németh […]
  • Történelmi áttekintés A Kárpátok vonulatától délre fekvő terület a Kárpát medence, ahol Magyarország elhelyezkedik, a civilizáció hajnalától fogva emberlakta hely, és kultúrák keveredésének színtere. Lovas […]
  • Habsburgok alatt A törökök sikertelen 1683-as Bécs elleni ostroma már jelezte az Oszmán Birodalom magyarországi hatalmának a végét. XI. Ince pápa kezdeményezésére a Habsburg Birodalom, Velence és […]
  • Török hódoltság Annak ellenére, hogy Hunyadi Mátyás néhány alkalommal sikerrel vonult a török ellen, a magyarok rövidesen katasztrofális vereséget szenvednek I. Szulejmántól 1526-ban. A fiatal II. Lajos […]
  • A kommunizmus évei A demokráciához vezető út járhatónak mutatkozott, az 1945-ös szabad novemberi választásokon a Kisgazda Párt szerezte meg a szavazatok többségét. A Magyarországon állomásozó szovjet erők […]
  • Horthy korszak A trianoni diktátum következményei nagymértékben jelentkeztek az ország gazdasági életében is. A Horthy korszak legfontosabb törekvése tehát a békés revízió, legalább a színmagyar […]
  • Az 1956-os forradalom és szabadságharc A lengyelországi reformokat támogató diák tüntetésnek indult 1956. október 23-án. Az események azonban eszkalálódtak és hamarosan forradalom, majd szabadságharc lett a diákok tüntetéséből. […]
  • Dunakanyar Budapesttől északra kb. 40 km-re a Duna egy hirtelen fordulóval elhagyja korábbi keleti folyásirányát, hogy a Börzsöny és Pilis hegyei között utat vágva magának délre vegye az irányt. A […]